KONTAKT     -    Výjimky pro činnost

CHKO POODŘÍ - výjimka pro fotografování
Výjimka podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zakladních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
CHKO BESKYDY
Rozhodnutí ve věci povolení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 3 písmene f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
CHKO POODŘÍ
Výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
KRAJSKÝ ÚŘAD
Rozhodnutí.
ZO ČSOP OLZA
Osvědčení o aktivní spolupráci při řešení projektů Ochrana biodiverzity.
ZO ČSOP OLZA
Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.
CHKO BESKYDY
Výjimka pro fotografování v pralese PR Čerňavina.Sponzor stránek