ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Šupinatí  >  Užovka podplamatá

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5902.00
řád :Šupinatí
čeleď :Užovkovití
rod :Užovka
druh :

Užovka podplamatá

vědecký název :Natrix tessellata
výskyt :V Evropě převážně v její jihovýchodní části. Naším územím prochází severní hranice areálu. V ČR a SR se vyskytuje v teplých nížinných oblastech (do 400 m n. m.), v údolích větších řek nebo i v okolí údolních nádrží s jižní expozicí skalnatých svahů. Její výskyt je limitován přítomností vhodných zimovišť. V současnosti se v ČR vyskytuje jednak na jihozápadní Moravě (povodí Dyjet Jihlavy, Oslavy, Rokytné a Svratky), jednak ve středních a severních Čechách (povodí Vltavy, Berounky, Sázavy, Ohře a Ploučnice); v SR pak především v její jižní části (povodí Dunaje, Váhu, Hronu, Nitry, Bodrogu aj.).
popis :O něco menší než užovka obojková, samice u nás dorůstají do 100 cm, samci jen do 80 cm. Tvar hlavy obdobný jako u užovky obojkové, je jen více protáhlejší. Oči jsou mírně vystouplé, duhovka žlutá. Před okem jsou zpravidla dva preokulární štítky. Celá svrchní strana těla včetně ocasu má šupiny se zřetelnými kýly. Hřbet je zbarven šedě, olivově, hnědavě až okrově, s černavými skvrnami v podélných pásech, nejčastěji šachovnicově uspořádanými. Na svrchní straně krku je tmavá kresba ve tvaru „V" se špičkou směřující k hlavě. Břicho je bělavé až červené s černými skvrnami, které mohou splývat v široký středový pruh; po jeho stranách se pak střídají černé a světlé skvrny. Jindy se vytváří šachovnicové kostkování. Ocas je zespodu tmavý. Samci mají delší ocas se štíhlejší bází.
způsob života :Více vázána na vodu než užovka obojková. Nejenže výborně plave, ale při lovu ryb nebo při vyrušení se i potápí. Zimuje od X do IV v hlubokých skalních štěrbinách, v suti, ale i v kamenitých terasách a náspech silnic a železnic. Aktivita začíná v IV, páří se v V-VI. Často se snaží s jednou samici kopulovat více samců. Samice od konce VII do počátku VlIl klade 5-35 různě velkých bílých vajec do tlejícího materiálu v říčních náplavech, příp. i do hromad hnoje, kompostu apod. Inkubace trvá 40-50 dní. Mláďata se líhnou nejčastěji v IX ve velikosti 15-25 cm, zůstávají v úkrytu a do následujícího jara nepřijímají potravu. Pohlavní zralosti dosahuje ve 3. roce, dožívá se až 15 let. Živí se zpravidla menšími rybami, ale v její potravě se mohou objevit i obojživelníci a jejich larvy, vzácněji plazi. Stává se kořistí ptáků, ježků, lasiček, norků, ondater a velkých dravých ryb.
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :so - Silně ohroženýSponzor stránek