ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Ptáci  >  Brodiví  >  Volavka bílá

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

Volavka bílá

Volavka bílá  Volavka bílá  Volavka bílá  

více fotografií

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :21.00
řád :Brodiví
čeleď :Volavkovití
rod :Volavka
druh :

Volavka bílá

vědecký název :Egretta alba
zeměpisná forma :
popis :
prostředí : B - Otevřený terén
G - Mělčiny rybníků a přehradních jezer, též větší louže na polích a lukách
výskyt :VH - Vzácně hnízdící druh
samec-délka křídla od :410 mm
samec-délka křídla do :465 mm
samice-délka křídla od :400 mm
samice-délka křídla do :460 mm
samec-hmotnost těla od :1030 g
samec-hmotnost těla do :1680 g
samice-hmotnost těla od :960 g
samice-hmotnost těla do :960 g
poznámka ke hmotnosti :samice 1ex
doba hnízdění minimálně :IV
doba hnízdění od :IV
doba hnízdění do :VI
doba hnízdění maximálně :VI
snůška minimálně :3
snůška od :3
snůška do :4
snůška maximálně :6
hmotnost vejce od :44.00 g
hmotnost vejce do :52.00 g
hmotnost vejce průměr :54.20 g
hmotnost skořápky od :44.00 g
hmotnost skořápky do :52.00 g
hmotnost skořápky průměr :54.20 g
délka vejce od :53.90 mm
délka vejce do :68.80 mm
délka vejce průměr :61.30 mm
šířka vejce od :40.00 mm
šířka vejce do :46.20 mm
šířka vejce průměr :42.60 mm
kdo sedí :Obě pohlaví vysezují přibližně stejným dílem.
délka vysezení minimálně :25 dnů
délka vysezení od :25 dnů
délka vysezení do :26 dnů
délka vysezení maximálně :26 dnů
vyvedení minimálně :42 dnů
vyvedení od :42 dnů
vyvedení do :42 dnů
vyvedení maximálně :42 dnů
kroužek samec :B - Čapí
(průměr: 16.0 mm, výška: 15.0 mm, váha: 1.82 g)
kroužek samice :B - Čapí
(průměr: 16.0 mm, výška: 15.0 mm, váha: 1.82 g)
červená kniha :- - Není uveden v červené knize
()Sponzor stránek